cau lac bo tieng anh, pronunciation workshop, dao tao tieng anh, trung tam tieng anh, hoc tieng anh ha noi,tieng anh giao tiep, phuong phap hoc tieng anh btn-dangkyhocthu.png
cau lac bo tieng anh, pronunciation workshop, dao tao tieng anh, trung tam tieng anh, hoc tieng anh ha noi,tieng anh giao tiep, phuong phap hoc tieng anh btn-dangkytest.png
cau lac bo tieng anh, pronunciation workshop, dao tao tieng anh, trung tam tieng anh, hoc tieng anh ha noi,tieng anh giao tiep, phuong phap hoc tieng anh btn-lichkhaigiang.png

Coach Vũ Cao Cường

Nhà đào tạo Vũ Cao Cường – bậc thầy Coaching NLP

       Anh Vũ Cao Cường là một chuyên gia đào tạo,  của cố vấn của Lifemaster. Anh là người trực tiếp giảng dạy hướng dẫn các chương trình trong dự án ứng dụng NLP trong cuộc sống:  Thay thái độ- Đổi cuộc đời, Coaching NLP…và nhiều chương trình khác phối hợp với Lifemaster tổ chức.

Vũ Cao Cường là ai?

-Anh là chuyên gia Huấn luyện, đào tạo và giải quyết vấn đề bằng NLP 
-Anh là nguyên Phó chủ tịch HDQT Tâm Thế Việt 
- Nguyên là Phó giám đốc Tâm Thế Việt
- Nguyên là giám đốc đào tạo cty Khai Sáng 
- Chuyên gia giải quyết vấn đề bằng NLP 
- Chuyên gia đào tạo NLP 
- Anh đã có hơn 4 năm kinh nghiệm đào tạo và ứng dụng NLP trong cuộc sống.
- Là một trong những người học NLP chính thống đầu tiên tại Việt Nam cùng với những người nổi tiếng, và sau khi ứng dụng NLP đã có rất nhiều thành công.
- Tính riêng năm 2015 anh đã đào tạo hơn 3000 người từ Hà Nam, Hà Nội, Thái Nguyên ...

 

Anh cũng là chuyên gia COACHING NLP, chuyên gia hướng dẫn và giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp, cá nhân bằng NLP.